Erasmus+

erasmus

 

Erasmus+ 2014/2016
W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła otrzymała grant unijny na realizację projektu międzynarodowego „Our Eurowiki: Opening windows, opening minds” w ramach programu Erasmus+. Projekt jest częścią szerokiego programu edukacyjnego mającego na celu pomoc, wsparcie i rozwój różnych metod uczenia się. Współpracując z uczniami z innych państw nasi wychowankowie będą mieli okazję poznawać kulturę i tradycję obcych społeczności, będą mieli możliwości rozwijania zdolności językowych, informatycznych, pracy w grupie oraz będą poznawać pozytywne strony przynależności do Uni Europejskiej.
Nasza szkoła będzie współpracować ze szkołą z Holandii, region – Limburg, miasto – Maastricht oraz z Hiszpanii, region Castilla i Leon, miasto-Valladolid.
W poprzednich latach realizacja zadań w obszarze współpracy wielokulturowej odbywała się w programie Comenius. Obecnie role tę przejmuje nowy międzynarodowy program – Erasmus+. Współpraca między partnerami projektu będzie możliwa przez e-mail, platformę e-twinning, google drive, oraz platformę wiki. Komunikacja e-mail będzie aktywna prez cały okres trwania projektu tak aby zapewnić uczestnikom natychmiastowe możliwości rozwiązywania wszystkich problemów.
Spotkanie reprezentacji uczniów współpracujących w projekcie „Our Eurowiki” w Hiszpanii, Holandii lub w Polsce będzie również ważną częścią programu. Uczestnicy będa mieli możliwość wyjazdu do partnerskich krajów jeśli wykażą się zaangażowaniem w realizacji zadań.
Celem projektu jest:
1. Zachęcanie uczniów do pogłębiania wiedzy w zakresie języków obcych w obszarze komunikacji językowej.
2. Promocja zastosowania technologii informacyjnej w uczeniu się języka obcego w bezpiecznym środowisku.
3. Zachęcanie uczniów do rozwijania zdolności komunikacyjnych i pogłębianie świadomości wielokulturowej.
4. Wspieranie współpracy między uczniami, rozwijanie pomysłów i umiejętności prezentowania opinii.
5. Promowanie wiedzy międzykulturowej i wzmacnianie świadomości przynależności do Unii Europejskiej przez wymianę poglądów z innymi młodymi ludzmi z Europy.
6. Tworzenie obszarów wzajemnego zrozumienia i szacunku dla różnic kulturowych reprezentowanych przez odmienne narodowości.
7. Rozwijanie uczenia kreatywnego, aktywne uczestniczenie w zadaniach.
8. Kreowanie nowych form w procesie uczenia się, innych od tradycyjnego podejścia do edukacji, wspieranie nowych pomysłów uczniów oraz ich aktywności w procesie uczenia się.
Zapraszamy do współpracy uczniów naszej szkoły.
Opiekunowie programu Erasmus+:
Anna Ryciak i Magdalena Grzywacz.