Wizyta Holendrów w Polsce

WIZYTA HOLENDRÓW W POLSCE

DUTCH STUDENTS VISIT POLAND

W dniach od 1 do 6 marca 2015 przebywali w naszej szkole uczniowie i nauczyciele
z Holandii w ramach wymiany międzynarodowej w projekcie Erasmus+. Cała grupa składała sie z ośmiu uczniów i dwóch nauczycieli. Nasi uczniowie z Erasmusa (22 osoby) brali udział we wspólnych zajęciach z młodzieżą z Holandii, zwiedzali Warszawę m.in. Stare Miasto, Zamek Królewski, Muzeum Mikołaja Kopernika, Muzeum Powstania Warszawskiego, Stadion Narodowy. Delegacja Holendrów była na spotkaniu z Zastępcą Burmistrza w Ratuszu. Uczniowie wykonywali powierzone im zadania jak Treasure Hunt, quiz o Warszawie, czy projekt kulinarny. Pomimo złej pogody, udało im się zrealizować codzienne zadania. Ostatniego dnia młodzież naszej szkoły zaprosiła przybyłych uczniów do wzięcia udziału w meczu piłki siatkowej. Goście codziennie opisywali swoje wrażenia na platformie Wiki. Wszyscy uczestnicy mieli wiele okazji do poznania tradycji, kultury i zwyczajów Polaków. Uczniowie i nauczyciele stwierdzili, że wspólnie wszyscy możemy wiele się nauczyć poprzez wymianę doświadczeń
i wzajemne relacje.

From 1st to 6 th March 2015 a group of students and teachers from The Netherland came to visit our school in the international project Erasmus+. The group consisted of eight students and two teachers. All Polish youngsters (22 people) took part in the planned activities with the Dutch delegation, They sightsaw some of the most famous places in Warsaw such as: The Old Town, Royal Castle, The Science Museum of Mikołaj Kopernik, Rising Warsaw Museum or  National Stadium. Visitors attended to the meeting with the Deputy Mayor it the Town Hall.  Students did all the activities such as Treasure Hunt, the quiz about Warsaw or cooking project. Despite the bad weather, they successfully managed to complete everyday activities. On the last school day students from our school invited teenagers from  Holland to play a volleyball match.

Every day all participants described their feelings and emotions uploading written tasks on Wiki. Dutch delegation had a great opportunity to become familiar with Polish tradition, culture and customs. Teachers and students realized that we all can learn a lot through the exchange of the experiences and our interaction.